Zwroty

Prawo odstąpienia od umowy
Masz prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny. Okres anulowania wynosi 14 dni od dnia, w którym Ty lub wskazana przez Ciebie osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, weszła w posiadanie ostatniej częściowej przesyłki lub ostatniego przedmiotu.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, musisz poinformować nas (Naturprodukte Wilfinger GmbH, Schildbach 51, 8230 Hartberg, Austria, office@ringnaturshop.com, telefon: +43 (0) 3332 608-560) poprzez jednoznaczne oświadczenie (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub e-mailem) o Twojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Możesz w tym celu skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, ale nie jest to obowiązkowe.

Aby dotrzymać terminu odstąpienia, wystarczy, że wyślesz swoją komunikację dotyczącą prawa do odstąpienia od umowy przed upływem okresu karencji.

Skutki odstąpienia

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, zwrócimy wszystkie płatności jakie otrzymaliśmy od was, w tym kosztów dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z faktu, że wybrany rodzaj dostawy inny niż oferowane przez nas najtańsze Standardowy mają) i spłacić natychmiast później niż w terminie czternastu dni od dnia, w którym zgłoszenie zostało przyjęte o swojej rezygnacji z tej umowy z nami. Z tego zwrotu używamy tej samej metody płatności, który został użyty w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej; w każdym przypadku będzie pobierana prowizja w tym spłaty. Możemy odmówić zwrotu do czasu otrzymania zwróconych towarów z powrotem, albo dopóki nie wykazały, że zwracany towar, w zależności co nastąpi wcześniej.

Musisz zwrócić nam towar niezwłocznie, aw każdym razie nie później niż czternaście dni od daty, w której poinformujesz nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeśli wyślesz towar przed upływem czternastu dni. Ponosisz koszty zwrotu towaru. Musisz zapłacić za utratę wartości towaru, jeśli utrata wartości wynika z obchodzenia się z towarem, które nie jest konieczne do sprawdzenia charakteru, właściwości i funkcjonalności towaru.

Wzór formularza odstąpienia (Jeśli chcesz, aby anulować zamówienia, wypełnij ten formularz i wysłać go z powrotem.) - Naturprodukte Wilfinger GmbH, Schildbach 51, 8230 Hartberg, Austria, office@ringnaturshop.com - Ja/my (*) niniejszym odstępuję od zawartej przeze mnie/nas (*) umowy na zakup następujących
Towar(*) / świadczenie następującej usługi(*) - Zamówiono(-e)(-e) dnia(*)/odebrano(-e)(-e) -Nazwisko konsumenta(-ów)-Adres konsumenta(-ów)-Podpis konsumenta(-ów) (tylko w przypadku zgłoszenia w formie papierowej) - data

(*) Niepotrzebne skreślić.

Zwroty stworzony przy pomocy Trusted Shops Teksty prawne we współpracy z Prawnicy FÖHLISCH.

Zaloguj się

Rejestracja

Hasło powinno mieć co najmniej 12 znaków i zawierać 1 znak specjalny.

Używamy danych osobowych, aby umożliwić jak najlepsze wrażenia użytkownika na tej stronie, aby zarządzać dostępem do konta, a dla innych celów, które są w naszym Polityka prywatności opisano.

Brak produktów w koszyku.