avbokning

tillbakadragande
Du har rätt att säga upp avtalet inom 14 dagar utan att ange någon anledning. Avbokningsperioden är 14 dagar från den dag då du eller en tredje part som du har utsetts, och som inte är transportören, har eller har tagit över den sista delleveransen eller den sista artikeln.

För att kunna utöva din ångerrätt måste du informera oss (Naturprodukte Wilfinger GmbH, Schildbach 51, 8230 Hartberg, Österrike, office@ringnaturshop.com, telefon: +43 (0) 3332 608-560) med en tydlig förklaring (t.ex. ett brev skickat per post, fax eller e-post) om ditt beslut att återkalla detta kontrakt. Du kan använda det bifogade uttagsformuläret för detta ändamål, men detta är inte obligatoriskt.

För att möta den deadline indragning, är det tillräckligt att du skickar in ditt meddelande om ångerrätt innan ångerfristen.

Folgen des Widerrufs

Om du frånträda detta avtal kommer vi att återbetala alla betalningar vi fått från dig, inklusive kostnader för leverans (med undantag för de merkostnader som uppstår till följd av det faktum att du har valt en leverans av annat slag än det som erbjuds av oss, billigaste Standard har), och återbetala omedelbart senast inom fjorton dagar från den dag då underrättelsen har tagits emot om din uppsägning av detta avtal med oss. För denna återbetalning, använder vi samma betalningssätt som du använde i den ursprungliga transaktionen, om du inte uttryckligen kommit överens om annat; i vilket fall som helst kommer att debiteras avgifter för återbetalning. Vi kan hålla inne återbetalningen tills vi har fått tillbaka varorna, eller tills du har visat att du har återvänt varorna, beroende på vad som tidigare.

Du måste returnera varorna till oss omedelbart och under alla omständigheter senast fjorton dagar från det datum då du informerar oss om uppsägningen av detta kontrakt. Tidsfristen är uppfylld om du skickar varorna före utgången av fjorton dagar. Du står för kostnaden för att returnera varan. Du måste betala för eventuell värdeförlust på varan om denna värdeförlust beror på hantering av varan som inte är nödvändig för att kontrollera varans art, egenskaper och funktionalitet.

Muster-Widerrufsformular (Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann Fullen Sie bitte dieses Formular aus und Senden Sie es Zurück.) - Till Naturprodukte Wilfinger GmbH, Schildbach 51, 8230 Hartberg, Österrike, office@ringnaturshop.com - Jag / vi (*) återkallar härmed det avtal som jag / oss (*) ingått för köp av följande
Varor (*) / tillhandahållande av följande tjänst (*) - Beställd på (*) / mottagen den (*) - Namn på konsument (er) - Adress till konsument (er) - Konsument (er) underskrift (endast när det meddelas på papper) - datum

(*) Unzutreffendes streichen.

avbokning skapad med Trusted Shops Rätt copywriter i samarbete med FÖHLISCH advokater.

Logga in

Registrering

Lösenordet ska vara minst 12 tecken långt och innehålla 1 specialtecken.

Vi använder din personliga information för att möjliggöra bästa möjliga användarupplevelse på den här webbplatsen, för att hantera åtkomst till ditt konto och för andra ändamål som ingår i vår Integritetspolicy beskrivs.

Inga produkter i kundvagnen.