podmienky

Ďalej nájdete všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Naturprodukte Wilfinger GmbH:

- Rozsah a uzavretie zmluvy -
Naše všeobecné obchodné podmienky, ďalej len „VOP“, sa vzťahujú na všetky objednávky, ktoré urobíte na našej webovej stránke alebo telefonicky, faxom alebo e-mailom. Výsledkom vašej objednávky je kúpna zmluva medzi vami a spoločnosťou Naturprodukte Wilfinger GmbH so sídlom A-8230 Hartberg, pokiaľ nie je písomne ​​dohodnuté inak. 

- Objednávky -
U nás môžete urobiť objednávku nasledujúcimi spôsobmi:

  • Na našom webe pomocou systému obchodu
  • Zaslaním faxu
  • Zaslaním emailu
  • Telefonicky na našu radu a objednanie horúcej linky

- bezpečnosť údajov -
Vaše osobné údaje ako napr B. Číslo kreditnej karty, meno a adresa sú šifrované naším softvérom. To znamená, že tieto informácie nemôžu čítať neoprávnené osoby, keď sa prenášajú na internete. Údaje, ktoré poskytnete, sa prevedú do kódu, ktorý je možné bezpečne preniesť na internete. 

- Zľavy -
Nemožno udeliť. 

- Platnosť cien -
S aktuálnym cenníkom strácajú platnosť všetky predchádzajúce ponuky. Ceny a obchodné podmienky platia do zverejnenia nového cenníka. 

- Platobné podmienky -
Kúpna cena je splatná ihneď po uzavretí zmluvy. Zákazník musí zaplatiť všetky sumy najneskôr do 14 dní od prijatia faktúry bez odpočtu. Je však tiež možné zaplatiť za zmluvu prostredníctvom systému obchodu kreditnou kartou, prevodom PayPal alebo SOFORT.

- predvolená platba -
V prípade neplnenia platby budeme účtovať poplatky za upomienky alebo ďalšie náklady prostredníctvom zapojenia agentúry pre vymáhanie pohľadávok. 

- Dodacia lehota a náklady na dopravu -
Vašu objednávku ihneď spracujeme a do 1-3 dní bude pripravená na odoslanie. Ak tovar nie je na sklade, budeme vás informovať e-mailom alebo telefonicky, aby sme v prípade záujmu mohli dohodnúť čiastočné dodanie. Ak chcete určiť, kedy dostanete objednávku, pridajte dodaciu lehotu, ktorá je uvedená nižšie: 
Rakúsko: 1-2 pracovné dni
Nemecko: 2-5 pracovné dni
Švajčiarsko: 4 - 7 pracovných dní
Zvyšok Európy: 5-9 pracovných dní
V prípade čiastočných dodávok vypočítame náklady na dopravu iba raz a poskytneme vám informáciu o tom, kedy bude odoslaný zvyšný tovar. Pri dodávkach do krajín mimo EÚ budú colné úrady vyberané zodpovednými orgánmi po príchode do vašej krajiny. Bohužiaľ nevieme, aké vysoké budú tieto colné a dovozné poplatky, pretože tieto ceny sa v jednotlivých krajinách líšia. Ďalšie informácie o výške colných poplatkov a možných dovozných predpisoch získate na svojom colnom úrade. Ak spoločnosti Naturprodukte Wilfinger vzniknú ďalšie náklady na dopravu z dôvodu nesprávnej adresy dodania alebo nesprávneho adresáta, tieto náklady má uhradiť zákazník, pokiaľ nezodpovedá za nesprávne informácie. 

Náklady na prepravu Rakúsko
Pri objednávkach do 70 EUR musí byť účtované 4,90 EUR za poštovné a starostlivé zabalenie. Objednávky nad 70 EUR sa odosielajú bezplatne. To neplatí pre objednávky na dve balenia Aciflovitalu. Tieto balíčky sa vždy odosielajú bezplatne.

Náklady na prepravu Nemecko
Pri objednávkach pod 70 EUR - 6,50 EUR musí byť účtované poštovné a starostlivé zabalenie. Objednávky nad 70 EUR sa odosielajú bezplatne. To neplatí pre objednávky na dve balenia Aciflovitalu. Tieto balíčky sa vždy odosielajú bezplatne.

Náklady na dopravu do Maďarska, na Slovensko a do Holandska
Pri objednávkach do 150 EUR musí byť za poštovné a starostlivé zabalenie účtované 7,90 EUR. Objednávky nad 150 EUR sa odosielajú bezplatne.

Náklady na prepravu do Slovinska a Chorvátska
Pri objednávkach do 150 EUR musí byť za poštovné a starostlivé zabalenie účtované 7,40 EUR. Objednávky nad 150 EUR sa odosielajú bezplatne.

Poštovné do Českej republiky
Pri objednávkach do 150 EUR musí byť za poštovné a starostlivé zabalenie účtované 8,90 EUR. Objednávky nad 150 EUR sa odosielajú bezplatne.

Náklady na prepravu Taliansko
Pri objednávkach do 150 EUR musí byť za poštovné a starostlivé zabalenie účtované 8,30 EUR. Objednávky nad 150 EUR sa odosielajú bezplatne.

Prepravné náklady Dánsko, Švédsko, Francúzsko
Pri objednávke pod 300 EUR bude poštovné a starostlivé zabalenie účtované vo výške 15 EUR. Objednávky nad 300 EUR budú odoslané bezplatne.

Náklady na prepravu vo Švajčiarsku
Tu účtujeme paušálne náklady na dopravu vo výške 9,00 EUR bez ohľadu na hodnotu objednávky.

Poštovné do všetkých ostatných krajín EÚ
Tu účtujeme paušálne náklady na dopravu vo výške 15,00 EUR bez ohľadu na hodnotu objednávky. 

Náklady na dopravu Bosna a Hercegovina, Srbsko
Tu účtujeme paušálne náklady na dopravu vo výške 10,00 EUR bez ohľadu na hodnotu objednávky.

Sklo
Za balenia obsahujúce tri alebo viac sklenených fliaš (okrem produktov Medical Medium) sa účtuje príplatok za krehký tovar vo výške 3,50 EUR. Teda je tovar 100% poistený pre prípad rozbitia.

- Daň z pridanej hodnoty -
Všetky ceny uvedených produktov zahŕňajú aktuálne platnú DPH. Za dodávky do krajín mimo EÚ neúčtujeme DPH. -

- Reklamácia - bitte tu kliknite

- Poškodenie pri preprave -
Spoločnosť Naturprodukte Wilfinger GmbH preberá na seba prepravné riziko v dôsledku bezplatného bydliska spôsobu dodania. Ak tovar dorazí poškodený počas prepravy, okamžite to oznámte poštárovi, ktorý doručuje balík. Neprevezmite balík, ale kontaktujte nás, aby sme vám mohli bezplatne zaslať náhradnú dodávku a mohli sme skontrolovať poškodenie a podniknúť príslušné kroky. 

- výhrada vlastníctva -
Tovar zostáva až do úplného zaplatenia majetkom spoločnosti Naturprodukte Wilfinger GmbH. 

- Ochrana dát -  bitte tu kliknite

- Dôležitá poznámka -
Produkty spoločnosti Naturprodukte Wilfinger GmbH nie sú farmaceutické prípravky. Ak máte akékoľvek zdravotné ťažkosti, obráťte sa na svojho lekára. Výrobky spoločnosti Naturprodukte Wilfinger GmbH nie sú určené na liečenie alebo liečenie chorôb. Myšlienky, metódy a návrhy na tomto webe vyjadrujú názor a skúsenosti autora. Autor a Naturprodukte Wilfinger GmbH ich vytvorili podľa svojich najlepších vedomostí a boli skontrolované s maximálnou možnou starostlivosťou. V žiadnom prípade však nenahrádzajú kvalifikovanú lekársku pomoc. Každý používateľ by mal byť naďalej zodpovedný za svoje vlastné činy. Informácie na tomto webe sú preto poskytované bez akejkoľvek záruky alebo záruky zo strany autora alebo spoločnosti Naturprodukte Wilfinger GmbH. Naturprodukte Wilfinger GmbH alebo autor nemôže prijať žiadnu zodpovednosť za akékoľvek nevýhody alebo škody vyplývajúce z poskytnutých informácií. 

- miesto súdu -
A-8230 Hartberg, Rakúsko

Prihlásiť sa

Registrácia

Heslo by malo mať aspoň 12 znakov a obsahovať 1 špeciálny znak.

Vaše osobné údaje používame na to, aby sme na tejto stránke poskytli čo najlepšiu používateľskú skúsenosť, spravovali prístup k vášmu účtu a na iné účely, ktoré sú zahrnuté na našej webovej stránke Ochrana dát sú popísané.

V košíku nie sú žiadne produkty.